SEHİTLERİMİZE

GÖNÜLDEN GELEN DİZELER ETKİNLİĞİ - 8

 

ŞEHİTLERİMİZE

 

Binlerce yıllık Türk tarihinde yoktur ki bir Türk vatanı için canını vermekten korksun kaçsın. Dün böyleydi yarında böyle olacak. Hainler her zaman vardı dün böyleydi yarında böyle olacak.

Büyük komutan mazlum ulusların önderi Mustafa Kemal ATATÜRK 20 Ekim 1927 tarihinde dile getirdiği Gençliğe Hitabesinde dediği gibi "Dahili ve harici Beddahların olacaktır" işte her zaman içte ve dışta bizi birbirimize düşürmek bizi Tarih sayfalarından silmek gafletinde bulunan hainler hep olacaktır. Türk ulusu olarak Bayrağımızın namus Vatanımızın Hürriyet olduğu bilincini asla unutmadan kanımızın son damlasına kadar her zaman bu VATAN için savaşmaya hazırız. Savaşlar sadece topla tüfekle değil artık, her türlü siyasi politik, kültürel baskılara ve yozlaştırmalara karşıda göğsümüzü siper eder durdururuz hayasızca akını.

 

Ey! Çanakkalede, Sakaryada, Dumlupınarda, Allahuekber dağlarında, Sarıkamışta, Hakkaride, Şırnakta, Dağlıcada... Evlatlarını milletimizin bağrına gömen Analar, sakın akmasın gözlerinizde yaş, onlar atık bizim bağrımızda yatmaktadırlar ve bu ulus onlara sonsuz minnettardır. Unutmayın Sizlerin bizim gibi nice evlatlarınız var.Bir Mehmet yerine Binlerce Mehmediniz var. Bu VATANA CAN FEDA, ANALARA CAN FEDA.

Yeryüzünde Bir Tek TÜRK kalana dek bu VATAN hep olacak, Bu şanlı BAYRAK hep dalgalanacak ve ezanlarımıza asla susmayacaktır.

 

TÜM ŞEHİTLERİMİZİ RUHU ŞAD OLSUN, RAB'BİM BİZLERE CENNETTE ONLARLA KAVUŞMA İMKANI TANISIN.

 

“Allah yolunda öldürülenler için ‘ölüler’demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz anlayamazsınız.” (Kur'an-i Kerim Bakara s. 154 . ayet)

 

“Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında rizıklandırılmaktadırlar” (Kur'an-i Kerim Ali Imran s. 169.ayet)

 

Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid'i...
Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
"Gömelim gel seni tarihe" desem, sığmazsın
.

 

 

Ey Türk gençliği !

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
        Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
         Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

                                                                                                    Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK
20 Ekim 1927

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !